Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE BERICHTENSERVICE (Algemene voorwaarden mobiele berichtenservice)

Laatste update: 22. MAART 2022

De BUG-A-SALT Mobile Message Service (de "Service") wordt beheerd door Macvad Europa GmbH ("Macvad Europa GmbH", "wij" of "ons"). Uw gebruik van de Service vormt uw akkoord met deze Servicevoorwaarden ("Mobiele Voorwaarden"). We kunnen de Service of de functies ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen we deze Mobiele voorwaarden op elk moment wijzigen en als u de Service blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Door akkoord te gaan met de sms-/sms-service van Macvad Europa GmbH, stemt u in met het ontvangen van terugkerende sms-/sms-berichten met servicegerelateerde berichten, inclusief updates, waarschuwingen en informatie (bijv. B , bestellingsupdates, accountwaarschuwingen, enz. ) evenals promoties, specials en andere marketingaanbiedingen (bijv. B , Shopping Cart Reminders) van en namens Macvad Europa GmbH via sms via uw mobiele serviceprovider naar het mobiele nummer dat u hebt opgegeven, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie.

U begrijpt dat u zich niet hoeft te abonneren op dit programma om aankopen te doen en dat uw toestemming geen voorwaarde is voor aankopen bij Macvad Europa GmbH. Uw deelname aan dit programma is geheel vrijwillig.

We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle sms-gerelateerde vergoedingen en kosten die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. De frequentie van berichten varieert. De standaard messaging- en data-abonnementen van uw serviceprovider kunnen van toepassing zijn. Controleer uw mobiele abonnement en neem voor meer informatie contact op met uw mobiele serviceprovider. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten in verband met sms/sms, inclusief kosten van uw mobiele provider.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de service. Klik op de afmeldlink in een sms om je af te melden. U ontvangt een eenmalige bevestigings-sms om u af te melden. Er worden geen verdere berichten naar uw mobiele apparaat verzonden, tenzij u deze start. Als u zich hebt geabonneerd op andere mobiele berichtenprogramma's van Macvad Europa GmbH en u wilt zich hiervoor afmelden, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, moet u zich afzonderlijk afmelden voor die programma's door de instructies in de toepasselijke mobiele servicevoorwaarden te volgen. Stuur voor serviceondersteuning of assistentie een e-mail naar bugasalt@macvad. com.

We kunnen de korte code of het telefoonnummer dat we gebruiken om de Service te leveren op elk moment wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. U erkent dat alle berichten, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, die door u naar een gewijzigde verkorte code of telefoonnummer zijn verzonden, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan verzoeken in dergelijke berichten.

De draadloze providers die door de service worden ondersteund, zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige of niet-bezorgde berichten. U stemt ermee in ons een geldig mobiel telefoonnummer te verstrekken. Als u een nieuw gsm-nummer krijgt, moet u zich met uw nieuwe nummer inschrijven voor het programma.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor mislukte, late of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via de Service is verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of acties die u al dan niet onderneemt als een resultaat van de informatie of de Dienst aansprakelijk is.

We respecteren uw recht op privacy. U kunt lezen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in ons privacybeleid.

ALGEMENE VOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN)

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Macvad Europa GmbH en zijn partners bieden verschillende functies op de website www. bugazout in Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien de "Algemene voorwaarden" hieronder in strijd zijn met de schriftelijke beleidslijnen, voorwaarden en overeenkomsten van Urban Leisure voor een specifieke dienst of bedrijf, prevaleren de schriftelijke beleidslijnen, voorwaarden en/of overeenkomsten voor de specifieke dienst of bedrijf.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF!

Auteursrecht

Alle inhoud op Bugasalt. com/bugasalt. en zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software zijn eigendom van Skell of zijn leveranciers van inhoud en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Skell en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van Skell of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Handelsmerk

Buga oud. nl, Bugasalt. com, Bugasalt. kom op, Bugasalt. co nz, bug-a-salt. co nz en alle afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of huisstijl van Skell, Inc. in de VS en/of andere landen. De handelsmerken en huisstijl van Skell mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van Skell is, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die Skell in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere niet-Skell-handelsmerken die op deze site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, geaffilieerd zijn met of gesponsord worden door Skell.

Licentie en toegang tot website

Skell verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet om deze of een deel ervan te downloaden (anders dan paginacaching) of te wijzigen. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan; elk downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere handelaar; of elk gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skell. U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen frames of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulier) van Skell in te sluiten. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin de naam of handelsmerken van Skell worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skell. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de door Skell verleende toestemming of licentie. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht op een hyperlink naar de Bugasalt-startpagina. com, zolang de link Skell, zijn producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier weergeeft. U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen Skell-logo of andere eigendomsafbeelding of handelsmerk als onderdeel van de link gebruiken.

Risico op verlies

Alle artikelen die bij Macvad Europa GmbH zijn gekocht, worden vervaardigd onder een verzendcontract. Het risico van verlies en eigendom van dergelijke items gaat op u over bij onze levering aan de vervoerder.

Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

BUGASALT. NL, BUGASALT. COM, BUGASALT. COM AU, BUGASALT. CO NZ, BUG-A-SALT. CO NZ EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DEZE WEBSITE WORDEN DOOR SKELL GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS GESPECIFICEERD. SKELL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS AAN U GELEVERD VIA DEZE WEBSITE, BEHALVE ZOALS ANDERS SCHRIFTELIJK BESCHREVEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. SKELL WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET. SKELL GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE, ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS VIA DEZE WEBSITE AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD; HUN SERVERS; OF E-MAILS VERZONDEN VAN SKELL ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. SKELL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE EN GEVOLGSCHADE, BEHALVE ZOALS ANDERS SCHRIFTELIJK GESPECIFICEERD. BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE.

Melding

Skell en/of Urban Leisure Ltd en/of MACVAD LTD en/of Macvad Europa GmbH kunnen u een kennisgeving per e-mail, een algemene kennisgeving op de website of een andere betrouwbare methode bezorgen op het adres dat u aan Skell en /of Urban Leisure Ltd en/of MACVAD LTD en/of Macvad Europa GmbH.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Skell, MACVAD Ltd, Macvad Europa GmbH, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen die voortvloeien uit een schending van deze Servicevoorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatige of onwettige handelingen) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Website met behulp van uw internetaccount.