Villkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MOBILE MEDDELANDETJÄNSTER (Mobile Message Service Villkor)

Senaste uppdatering: 22. MARS 2022

BUG-A-SALT Mobile Message Service ("Tjänsten") drivs av Macvad Europa GmbH ("Macvad Europa GmbH", "vi" eller "oss"). Din användning av tjänsten innebär att du accepterar dessa användarvillkor ("Mobilvillkor"). Vi kan ändra eller avsluta tjänsten eller dess funktioner när som helst utan föregående meddelande. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi ändra dessa mobilvillkor när som helst, och din fortsatta användning av tjänsten efter att sådana ändringar har trätt i kraft kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

Genom att godkänna Macvad Europa GmbHs SMS/textmeddelandetjänst samtycker du till att ta emot återkommande SMS/textmeddelanden med tjänsterelaterade meddelanden, inklusive uppdateringar, varningar och information (t.ex. B , beställningsuppdateringar, kontovarningar osv. ) samt kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t.ex. B , Kundvagnspåminnelser) från och på uppdrag av Macvad Europa GmbH via textmeddelanden via din leverantör av trådlösa tjänster till det mobilnummer du har angett, även om ditt mobilnummer är registrerat på en statlig eller federal ring-inte-lista. Textmeddelanden kan skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik.

Du förstår att du inte behöver prenumerera på detta program för att kunna göra köp och att ditt samtycke inte är ett villkor för köp från Macvad Europa GmbH. Ditt deltagande i detta program är helt frivilligt.

Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla SMS-relaterade avgifter och avgifter som tas ut av din leverantör av trådlösa tjänster. Meddelandefrekvensen varierar. Din trådlösa tjänstleverantörs standardmeddelanden och dataplaner kan gälla. Kontrollera din mobiltjänstplan och kontakta din mobiltjänstleverantör för mer information. Du är ensam ansvarig för alla kostnader i samband med SMS/textmeddelanden, inklusive avgifter från din mobiloperatör.

Du kan avbryta prenumerationen på tjänsten när som helst. Klicka på länken för att avsluta prenumerationen i ett textmeddelande för att avsluta prenumerationen. Du kommer att få ett engångsbekräftelse-SMS för att avsluta prenumerationen. Inga ytterligare meddelanden kommer att skickas till din mobila enhet om du inte initierar det. Om du har prenumererat på andra Macvad Europa GmbH-program för mobilmeddelanden och vill avsluta prenumerationen på dem, om inte annat krävs enligt tillämplig lag, måste du avbryta prenumerationen på dessa program separat genom att följa instruktionerna i de tillämpliga mobilanvändarvillkoren. För servicesupport eller hjälp, maila bugasalt@macvad. com.

Vi kan ändra kortkoden eller telefonnumret som vi använder för att tillhandahålla Tjänsten när som helst och kommer att meddela dig om sådana ändringar. Du accepterar att meddelanden, inklusive STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, som skickas av dig till en ändrad kortkod eller ett ändrat telefonnummer kanske inte tas emot och vi kommer inte att ansvara för att följa eventuella förfrågningar i sådana meddelanden.

De trådlösa operatörerna som stöds av Tjänsten ansvarar inte för sena eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att ge oss ett giltigt mobiltelefonnummer. Om du får ett nytt mobilnummer måste du registrera dig i programmet med ditt nya nummer.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, sen eller felaktig leverans av information som skickas via tjänsten, fel i sådan information och/eller åtgärder som du kan eller inte kan vidta som ett resultat av informationen eller tjänsten kommer att vara ansvarig.

Vi respekterar din rätt till integritet. Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

ALLMÄNNA VILLKOR (ALLMÄNNA VILLKOR)

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Macvad Europa GmbH och dess partners erbjuder en mängd olika funktioner på webbplatsen www. bugasalt i Genom att använda vår webbplats godkänner du användarvillkoren som anges nedan. Om de "Villkor och Villkor" som anges nedan strider mot Urban Leisures skriftliga policyer, villkor och avtal för en specifik tjänst eller verksamhet, ska de skriftliga policyerna, villkoren och/eller avtalen för den specifika tjänsten eller verksamheten ha företräde.

ALL FÖRSÄLJNING ÄR SLUTLIG!

Upphovsrätt

Allt innehåll på Bugasalt. com/bugasalt. sv såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara ägs av Skell eller dess innehållsleverantörer och skyddas av USA och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är Skells exklusiva egendom och skyddas av USA:s och internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på den här webbplatsen ägs av Skell eller dess mjukvaruleverantörer och är skyddad av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

Varumärke

Buga gammal. sv, Bugasalt. com, Bugasalt. com ow, Bugasalt. co nz, bugg-a-salt. co nz och all grafik, logotyper, sidrubriker, knappikoner, skript och tjänstenamn är varumärken, registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Skell, Inc. i USA och/eller andra länder. Skells varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Skells, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedsätter eller misskrediterar Skell. Alla andra icke-Skell-varumärken som förekommer på den här webbplatsen tillhör deras respektive ägare, som kan vara eller inte är anslutna till, anslutna till eller sponsrade av Skell.

Licens och åtkomst till webbplatsen

Skell ger dig en begränsad licens för att komma åt och göra personligt bruk av denna webbplats, men inte för att ladda ner (förutom sidcache) eller modifiera den eller någon del av den. Denna licens inkluderar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll; all insamling och användning av produktlistor, beskrivningar eller priser; någon härledd användning av denna webbplats eller dess innehåll; all nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; eller någon användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning. Denna webbplats eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan Skells uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte använda ramar eller inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan proprietär information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av Skell utan uttryckligt skriftligt medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Skells namn eller varumärken utan Skells uttryckliga skriftliga medgivande. All obehörig användning upphäver tillståndet eller licensen som beviljats ​​av Skell. Du beviljas en begränsad, återkallbar och icke-exklusiv rätt att hyperlänka till Bugasalts hemsida. com, så länge som länken inte skildrar Skell, dess produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sätt. Du får inte använda någon Skell-logotyp eller annan proprietär grafik eller varumärke som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Risk för förlust

Alla varor som köps från Macvad Europa GmbH tillverkas enligt ett fraktavtal. Risken för förlust och äganderätten till sådana föremål övergår till dig vid vår leverans till transportören.

Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsning

BUGASALT. SV, BUGASALT. COM, BUGASALT. COM AU, BUGASALT. CO NZ, BUG-A-SALT. CO NZ OCH ALL INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG GENOM DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV SKELL PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I ANNAT OM DET ÄR TILLGÄNGLIGT" OM DET HELST OM DET HELST. SKELL GER INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE DRIFT AV DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE MJUKVARA) ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ANDRA PÅ DENNA WEBBPLATS. WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS UTOM SOM ANNAT SPECIFICAT I SKRIFTEN. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. SKELL AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, I DEN FULLSTÄNDIGHET SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SKELL GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS, NÅGON INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG GENOM DENNA WEBBPLATS; DERAS SERVER; ELLER E-POST SÄCKTAS FRÅN SKELL KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. SKELL ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER FRÅN NÅGON INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE MJUKVARA) ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER ANNAT SOM GÖR DIG TILLGÄNGLIG, SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIG ATT DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA SKADOR, STRAFSKADOR OCH FÖLJDSKADOR, FÖRUTOM SOM ANNAT ÄR SKRIFTIGT. VISSA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR.

Meddelande

Skell och/eller Urban Leisure Ltd och/eller MACVAD LTD och/eller Macvad Europa GmbH kan skicka ett meddelande till dig via e-post, ett allmänt meddelande på webbplatsen eller på något annat tillförlitligt sätt till den adress du uppger till Skell och /eller Urban Leisure Ltd och/eller MACVAD LTD och/eller Macvad Europa GmbH.

Ersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Skell, MACVAD Ltd, Macvad Europa GmbH, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla förluster, kostnader, skador och utgifter, inklusive rimliga advokater ' avgifter som härrör från eventuella brott mot dessa användarvillkor eller någon aktivitet relaterad till ditt konto (inklusive försumliga eller olagliga handlingar) av dig eller någon annan person som går in på webbplatsen med ditt internetkonto.