Vilkår og betingelser

VILKÅR FOR BRUK FOR MELDINGSTJENESTE FOR MOBILE (Vilkår og betingelser for mobilmeldingstjeneste)

Siste oppdatering: 22. MARS 2022

BUG-A-SALT Mobile Message Service ("Tjenesten") drives av Macvad Europa GmbH ("Macvad Europa GmbH", "vi" eller "oss"). Din bruk av tjenesten utgjør din samtykke til disse vilkårene for bruk ("mobilvilkår"). Vi kan endre eller avslutte tjenesten eller dens funksjoner når som helst uten varsel. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, kan vi endre disse mobilvilkårene når som helst, og din fortsatte bruk av tjenesten etter at slike endringer har trådt i kraft vil utgjøre din aksept av slike endringer.

Ved å godta Macvad Europa GmbHs SMS/tekstmeldingstjeneste, godtar du å motta gjentakende SMS/tekstmeldinger med tjenesterelaterte meldinger, inkludert oppdateringer, varsler og informasjon (f.eks. B , ordreoppdateringer, kontovarsler osv. ) samt kampanjer, spesialtilbud og andre markedsføringstilbud (f.eks. B , Handlekurvpåminnelser) fra og på vegne av Macvad Europa GmbH via tekstmeldinger gjennom din trådløse tjenesteleverandør til mobilnummeret du har oppgitt, selv om mobilnummeret ditt er registrert på en statlig eller føderal ikke-ring-liste. Tekstmeldinger kan sendes ved hjelp av et automatisk telefonoppringingssystem eller annen teknologi.

Du forstår at du ikke er pålagt å abonnere på dette programmet for å foreta kjøp, og at ditt samtykke ikke er en betingelse for kjøp fra Macvad Europa GmbH. Din deltakelse i dette programmet er helt frivillig.

Vi tar ikke betalt for tjenesten, men du er ansvarlig for alle tekstmeldingsrelaterte avgifter og gebyrer som pålegges av din trådløse tjenesteleverandør. Meldingsfrekvensen varierer. Din trådløse tjenesteleverandørs standard meldings- og dataplaner kan gjelde. Sjekk mobiltjenesteplanen din og kontakt mobilleverandøren for detaljer. Du er alene ansvarlig for alle kostnader forbundet med SMS/tekstmeldinger, inkludert gebyrer fra mobiloperatøren din.

Du kan melde deg av tjenesten når som helst. Klikk på avmeldingskoblingen i en tekstmelding for å avslutte abonnementet. Du vil motta en engangsbekreftelse på SMS for å avslutte abonnementet. Ingen flere meldinger vil bli sendt til mobilenheten din med mindre du starter det. Hvis du har abonnert på andre Macvad Europa GmbH-mobilmeldingsprogrammer og ønsker å avslutte abonnementet på dem, med mindre annet kreves av gjeldende lov, må du melde deg av disse programmene separat ved å følge instruksjonene i gjeldende mobilbruksvilkår. For servicestøtte eller assistanse, send e-post til bugasalt@macvad. com.

Vi kan endre kortkoden eller telefonnummeret vi bruker for å levere tjenesten når som helst og vil varsle deg om slike endringer. Du erkjenner at eventuelle meldinger, inkludert STOPP- eller HJELP-forespørsler, sendt av deg til en endret kortkode eller telefonnummer ikke kan mottas, og vi vil ikke være ansvarlige for å etterkomme eventuelle forespørsler i slike meldinger.

De trådløse operatørene som støttes av tjenesten er ikke ansvarlige for sene eller ikke-leverte meldinger. Du godtar å gi oss et gyldig mobiltelefonnummer. Hvis du får et nytt mobiltelefonnummer, må du melde deg på programmet med ditt nye nummer.

I den grad loven tillater det, godtar du at vi ikke vil holdes ansvarlige for mislykket, sen eller feilrettet levering av informasjon som sendes gjennom tjenesten, feil i slik informasjon og/eller handlinger du kan eller ikke kan ta som en resultatet av informasjonen eller tjenesten vil være ansvarlig.

Vi respekterer din rett til personvern. Du kan lese om hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine i vår personvernerklæring.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER (GENERELLE VILKÅR)

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Macvad Europa GmbH og dets partnere tilbyr en rekke funksjoner på nettstedet www. bugasalt i Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vilkårene for bruk som er angitt nedenfor. Dersom "Vilkårene" angitt nedenfor er i konflikt med Urban Leisures skriftlige retningslinjer, vilkår og avtaler for en spesifikk tjeneste eller virksomhet, skal de skriftlige retningslinjene, vilkårene og/eller avtalene for den spesifikke tjenesten eller virksomheten gjelde.

ALLE SALG ER ENDELIG!

Opphavsrett

Alt innhold på Bugasalt. no/bugasalt. no som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, datasamlinger og programvare eies av Skell eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Samlingen av alt innhold på dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til Skell og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. All programvare som brukes på dette nettstedet eies av Skell eller dets programvareleverandører og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett.

Varemerke

Buga gammel. no, Bugasalt. no, Bugasalt. com ow, Bugasalt. co nz, bug-a-salt. co nz og all grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappeikoner, skript og tjenestenavn er varemerker, registrerte varemerker eller varemerker for Skell, Inc. i USA og/eller andre land. Skells varemerker og varemerker kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er Skells, på noen måte som er sannsynlig å forårsake forvirring blant kunder, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer Skell. Alle andre ikke-Skell-varemerker som vises på dette nettstedet er eiendommen til deres respektive eiere, som kan være eller ikke kan være tilknyttet, tilknyttet eller sponset av Skell.

Lisens og tilgang til nettstedet

Skell gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av denne nettsiden, men ikke til å laste ned (annet enn sidebufring) eller endre den eller noen del av den. Denne lisensen inkluderer ikke videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold; enhver innsamling og bruk av produktoppføringer, beskrivelser eller priser; eventuell avledet bruk av dette nettstedet eller dets innhold; all nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for en annen selger; eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy. Dette nettstedet eller noen del av det kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål uten Skells uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan ikke bruke rammer eller innrammingsteknikker for å vedlegge noe varemerke, logo eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) av Skell uten uttrykkelig skriftlig samtykke. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker Skells navn eller varemerker uten Skells uttrykkelige skriftlige samtykke. Enhver uautorisert bruk avslutter tillatelsen eller lisensen gitt av Skell. Du gis en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å hyperlenke til Bugasalts hjemmeside. com, så lenge lenken ikke fremstiller Skell, dets produkter eller tjenester på en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte støtende måte. Du kan ikke bruke noen Skell-logo eller annen proprietær grafikk eller varemerke som en del av lenken uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Risiko for tap

Alle varer kjøpt fra Macvad Europa GmbH er produsert under en fraktkontrakt. Risikoen for tap og eiendomsretten til slike varer går over til deg ved levering til transportøren.

Fraskrivelse av garantier og ansvarsbegrensning

BUGASALT. NO, BUGASALT. COM, BUGASALT. COM AU, BUGASALT. CO NZ, BUG-A-SALT. CO NZ OG ALL INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ER INNEHOLDT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, LEVERES AV SKELL PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM DEN ER TILGJENGELIG" UTENVIS OM DET GJELDER. SKELL GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE DRIFTEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE), ELLER TJENESTER SOM LEVERES PÅ DETTE NETTET NETTSTED LEVERT UNNTATT SOM ELLER ANGITT SKRIFTLIG. DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. SKELL FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FULL OMSTREKNING TILLADT I GJELDENDE LOV. SKELL GARANTERER IKKE AT DETTE NETTSTEDET, NOEN INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ELLER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET; DERES SERVERE; ELLER E-POST SENDT FRA SKELL VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Skell vil ikke være ansvarlig for skader av noe slag som følge av bruk av dette nettstedet eller fra informasjon, innhold, materiale, produkter (inkludert programvare) eller tjenester som er inneholdt på eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg gjennom dette nettstedet, inkludert, men ikke BEGRENSET TIL, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER, STRAFF OG FØLGESKADER, UNNTATT SOM ANNET ER SPESIFISERT SKRIFTLIG. VISSE LOVVERK TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER.

Varsling

Skell og/eller Urban Leisure Ltd og/eller MACVAD LTD og/eller Macvad Europa GmbH kan levere en melding til deg via e-post, en generell melding på nettstedet eller på en annen pålitelig måte til adressen du oppgir til Skell og /eller Urban Leisure Ltd og/eller MACVAD LTD og/eller Macvad Europa GmbH.

Erstatning

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde Skell, MACVAD Ltd, Macvad Europa GmbH, dets offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører skadesløs fra og mot alle tap, kostnader, skader og utgifter, inkludert rimelige advokater ' gebyrer som følge av ethvert brudd på disse tjenestevilkårene eller enhver aktivitet relatert til kontoen din (inkludert uaktsomme eller ulovlige handlinger) av deg eller andre personer som går inn på nettstedet ved å bruke internettkontoen din.